Tag Archives: đăng ký biển số xe ô tô

Lệ phí đăng ký biển số xe ô tô là bao nhiêu?

Lệ phí đăng ký biển số xe ô tô sẽ chia thành 3 khu vực khác nhau: khu vực I bao gồm Hà Nội và TPHCM, khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương và trực thuộc các tỉnh thị xã, khu vực III là những nơi còn lại. Mỗi khu vực sẽ có mức phí đăng ... Read More »

You might also likeclose