Tag Archives: dang ky giay phep kinh doanh van tai

Xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải cần có những điều kiện chung nào?

Cá nhân hay doanh nghiệp sử dụng các phương tiện ô tô để vận chuyển hàng hóa hoặc vận chuyển người, bao gồm thu phí trả sau hoặc thu tiền trực tiếp thì cần phải đăng ký cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Để đăng ký kinh doanh vận tải, đơn vị kinh doanh phải tuân theo điều kiện ... Read More »

You might also likeclose