Tag Archives: giay phep kinh doanh van tai quan binh thanh

Giấy phép kinh doanh vận tải Quận 1, Q.4, Q.5, Q.7 những quy trình thực hiện

Đối tượng được cấp và nội dung giấy phép kinh doanh vận tải Quận 1, Q.4, Q.5, Q.7. 1. doanh nghiệp tổ chức được cấp Giấy phép: các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container. 2. Nội dung Giấy phép gồm có: a) Tên và địa chỉ đơn ... Read More »

You might also likeclose